Zistiť viac
Zistiť viac
Zistiť viac
Zistiť viac
Zistiť viac
Zistiť viac
Zistiť viac
Zistiť viac
Lezecké kurzy

Máme radi stromy a snažíme sa im porozumieť. Odnepamäti sú súčasťou nášho života, ale niekedy s nimi prichádzame aj “do konfliktu”. No keďže sme presvedčení, že v dnešnej dobe prudko sa meniacich klimatických podmienok má každý jeden dospelý strom rastúci v našich obciach a mestách obrovský význam a často priam nevyčísliteľnú hodnotu, práve na tomto poli ponúkame naše zručnosti, skúsenosti a vedomosti. Tak aby aj strom aj človek dokázal vyjsť z tohto “konfliktu” víťazne. Jednoducho aby bol aj vlk celý, aj baran sýty.

• orez a ošetrovanie stromov v parkoch, záhradách, na verejných priestranstvách (výchovný, zdravotný, bezpečnostný, redukčný rez)
• orez a ošetrovanie starých ovocných stromov a sadov
• inštalácia bezpečnostných väzieb v korunách rizikových stromov (dynamické, statické väzby)
• hodnotenie zdravotného stavu stromov (vizuálne hodnotenie, prístrojová kontrola)
• inventarizácia a dendrologický prieskum

Ošetrovanie stromov realizujeme v súlade s Arboristickým štandardom 1 – Rez stromov a STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Pri práci v korunách stromov používame najmä stromolezecké lanové techniky, v opodstatnených prípadoch vysokozdvižnú plošinu.  

Špecializujeme sa na výruby stromov v sťažených podmienkach (na cintorínoch, nad budovami, plotmi, elektrickým vedením…). Využívame najmä stromolezecké lanové techniky, postupné spiľovanie a spúšťanie konárov, v opodstatnených prípadoch vysokozdvižnú plošinu. Čím komplikovanejší strom tým väčšia výzva!

A samozrejme robíme aj jednoduchšie výruby za menej peňazí 🙂
Okrem ošetrenia či spílenia stromu vám vieme zabezpečiť aj:
 
• odvoz, likvidáciu či štiepkovanie vzniknutej biomasy
• frézovanie pňov

Práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky:

• čistenie, opravy a nátery striech, ríň, odkvapových systémov, komínov
• opravy a nátery fasád
• opravy dilatačných špár
• umývanie okien
• montáž bilboardov a reklám
• odstraňovanie padajúceho snehu a ľadu


Od roku 2015 napredujeme a prinášame pre vás kvalitné služby.

O nás